معرفی تعدادی از پاک کننده های خانگی

پاک کننده های خانگی

آب لیمو: مخلوط با نمک قدرت سفید کنندگی دارد.
بنزین خالص و الکل صنعتی: خاصیت چربی زدایی خوبی دارد.
آب اکسیژنه: قدرت بی رنگ کننده دارد. جهت استفاده پیشنهاد می شود یک پیمانه آب اکسیژنه با سه پیمانه آب محلول گردد.
استون: حلال خوبی برای لاک و چسب می باشد اما نباید از آن برای پارچه های شیمیایی استفاده شود.
نمک آشپزخانه: همراه با آب لیمو، خاصیت سفید کنندگی و لکه بری دارد.
سرکه: رنگ ها را دوباره زنده می کند.

منبع: خشکشویی پاکلین

پاسخی بگذارید