نوروز نود و هفت

تثبیت رنگ لباس مشکی

جلوگیری از آب رفتن لباس

جلوگیری از پرز گرفتن لباس